partit

Resultats

Terrassadebutxaca

Albert Puig Tobella, José David Sierra Hernández, Albert Sarlé Puig, Mª Assumpció Tobella Marcet.

REPTE: COMUNICACIÓ

PROBLEMA

La persona gran que se sent sola, se sent insatisfeta amb la quantitat i qualitat de les relacions que té. Desitja ser reconeguda, visible i estimada, sentir que té encara un paper en aquest món. Vol tenir relacions socials emocionalment significatives i millorar la seva participació comunitària.

IDEA I PROPOSTA DE VALOR

Casal a Casa, és una plataforma col·laborativa de continguts compatible amb TV i altres dispositius. Connecta persones amb soledat no volguda que tenen interessos comuns, els permet participar activament i auto gestionar-se. Incentiva al mateix temps hàbits saludables de manera lúdica. Una solució també pensada pels temps de COVID.

Terrassadebutxaca
854 VOTS

EUIT

REPTE: MOBILITAT / ACCESSIBILITAT

PROBLEMA

Les principals dificultats amb el que es troben les persones amb diversitat funcional o problemes de salut mental és l’estigmació i prejudicis, pocs recursos socials i econòmics, limitacions en les oportunitats, dificultats per establir rutines i seguir-les, equitat en les oportunitats i falta d’habilitats per gestionar les pèrdues.

IDEA I PROPOSTA DE VALOR

Lazos és una aplicació per facilitar l’accés a relacions, a les persones que pateixen diversitat funcional o problemes de salut mental, amb altres persones i vincular-les a la comunitat. Permet crear un espai comú per interrelacionar-se, fomentant el sentiment de comprensió, escolta i estima, vinculació a un grup. A més a més, proporciona més autonomia i empoderament de la persona.

EUIT
789 VOTS

ESCI

Xavi Payan Torres, Sara Polo Morcillo, Arnau Andrews Ales, Martí Parera Sardà.

REPTE: HABITATGE

PROBLEMA

Actualment la gent gran té la necessitat de companyia, ja que majoritàriament es senten soles i tendeixen a necessitar a algú que s’ocupi d’elles per ajudar-les a complir alguna de les seves necessitats bàsiques. Per una altra banda, la gent jove demanda no utilitzar la majoria del seu temps en una feina, però necessita poder tenir una ajuda per millorar la seva qualitat de vida.

IDEA I PROPOSTA DE VALOR

ElderBed, és una aplicació que posa en contacte persones d’edat avançada i gent jove. Així es pretén lluitar contra la soledat de la gent gran proporcionant-li companyia i cobrint les seves necessitats bàsiques. A partir d’un ús de sistemes de recompensa, les persones joves poden optar a descomptes que ofereixin empreses disposades a col·laborar i millorar la seva imatge corporativa en funció de les hores que el jove hagi aportat.

ESCI
692 VOTS

Beewater

Ruben Gonzalez Iribarne, Amanda Ferrer Barberá, Càndid López SanPedro.

REPTE: MOBILITAT / ACCESSIBILITAT

PROBLEMA

El voluntari vol ajudar a les persones grans en el procés d’acompanyament per tal de posar solució a la soledat no desitjada. I així sentir-se realitzat, ajudant i/o acompanyant a altres persones. No obstant, es troben amb problemes produïts per la manca de coordinació, comunicació i accessibilitat per arribar a la gent més desfavorida.

IDEA I PROPOSTA DE VALOR

Be a Light és la resposta en vers als problemes dels nostres usuaris. És crear una eina dirigida a reduir els problemes burocràtics per registrar-se per a realitzar tasques de voluntariat als centres cívics i/o sanitaris i que a més faciliti l’accessibilitat per a realitzar les diferents tasques de voluntariat així com la coordinació entre els diferents voluntaris.

Beewater
538 VOTS

Zumaya

Clara Ibars, Marc Roig Lama, Guillem Cañizares Andrés, Laura Ros Freixedes.

REPTE: HABITATGE

PROBLEMA

Una persona gran que viu sola desitja ser autosuficient per poder fer les tasques domèstiques diàries i tenir a prop a algú de confiança que l’ajudi quan no arriba pels seus propis mitjans. Així necessiten tenir contacte diari i a temps real amb la família, rebre recordatoris per estar tranquils que no s’obliden de res i tenir ajuda per gestionar-se l’agenda del dia a dia i sentir-se acompanyats malgrat viure sols.

IDEA I PROPOSTA DE VALOR

Agenda col·laborativa que permet una millor organització familiar a l'hora de gestionar tasques del dia a dia de l'avi/àvia que viu sol/a i que el fa sentir més tranquil/a i acompanyat/da rebent recordatoris sobre les activitats diàries, com esdeveniments familiars i cites al metge, i interactuant puntualment per informar a la seva família/cuidadors del seu estat a temps real.

Zumaya
183 VOTS

Parseidas de la Gent

Camila Castellanos, Lucely Navea Méndez, Carolina Pereira Osorio.

REPTE: COMUNICACIÓ

PROBLEMA

La soledat no desitjada en majors de 65 anys pot suposar emocions negatives, sentiments de minusvalidesa, abandonament i alineació d'aquestes persones amb la comunitat. Aquest usuari necessita establir nous vincles o enfortir relacions existents per aconseguir el benestar emocional. Necessita sentir-se útil i desenvolupar activitats del seu interès, per incrementar els sentiments de vàlua i sentit de pertinença / identitat.

IDEA I PROPOSTA DE VALOR

La plataforma vol ajudar a l'adult major a desenvolupar les seves inquietuds i interessos perquè se senti útil i pugui establir vincles rellevants amb altres persones. Ofereix tres serveis: conversatorios setmanals virtuals / presencials sobre temàtiques diverses segons les preferències de l'usuari (i.e. Història, notícies actuals, art). Salons virtuals privats perquè l'usuari pugui trucar amb facilitat a grups, amics i / o familiars que ha predeterminat com a favorits i ponts connectius, entesos com filtres a través dels quals l'usuari pot trobar i triar activitats socials segons diferents criteris (ie Hobbies , virtual / presencial, proximitat física, cost).

Parseidas de la Gent
158 VOTS

INS Provençana 1

REPTE: COMUNICACIÓ

PROBLEMA

Les persones que viuen soles a casa necessiten companyia i suport, per a poder sentir-se un membre més de la societat. Necessiten sentir-se estimats i útils, saber que encara té una forta vàlua i molt per aportar. Desitgen poder relacionar-se amb altres persones en la seva mateixa situació i deixar darrere la constant monotonia.

IDEA I PROPOSTA DE VALOR

Cart’activa és una aplicació de correspondència interactiva amb activitats. És un servei de missatgeria i pla d'activitats en el qual es garanteix una interacció saludable i divertida. Ajudarà a aquells que s’animen a participar puguin tenir una via estable per poder practicar i millorar les seves capacitats comunicatives que en aquest moment de la vida es veu un mica minvada.

INS Provençana -1
24 VOTS

INS Provençana 2

REPTE: COMUNICACIÓ

PROBLEMA

Les persones grans amb mobilitat reduïda són, segons estudis, les que tenen una experiència menys satisfactòria en els transports públics. Aquestes persones necessiten més facilitats en aquests espais públics i que la resta de passatgers els prioritzin.

IDEA I PROPOSTA DE VALOR

Tu també seràs gran; Campanya de conscienciació online que estarà formada per diferents mitjans gràfics (codi QR, cartell i un video-anunci) i que vol sensibilitzar (especialment joves i gent que utilitzi transport públic) sobre la necessitat de respectar els seients reservats cap a les persones grans o amb qualsevol discapacitat o mobilitat reduïda.

INS Provençana -2
13 VOTS

Provençana 4

REPTE: COMUNICACIÓ

PROBLEMA

La població que pateix solitud no volguda té la necessitat d’establir relacions reals i estables per sentir-se part de la societat i viure de forma plena.

IDEA I PROPOSTA DE VALOR

Apropa't és una app que permet connectar professionals per tal d'organitzar activitats d'oci, amb l'objectiu de fomentar la integració i activitat física i mental de la gent gran.

Provençana 4
12 VOTS

Helder

Marc Novillo Cabré, Marc Guiu Madramany, Mónica Calvera Bonamusa.

REPTE: COMUNICACIÓ

PROBLEMA

L'adolescent gamer necessita trobar més persones similars a ell, perquè, donat el seu caràcter introvertit i tímid, necessita anar acompanyat dels seus hobbies/perfil virtual per relacionar-se més fàcilment i sentir-se en la seva zona de confort.

IDEA I PROPOSTA DE VALOR

Lupper és una plataforma de dating per a perfils gamer que els permeti conèixer a noves persones amb les mateixes aficions i gustos que ells. Les funcionalitats de Lupper estan pensades per mostrar la seva personalitat d'una manera molt user-friendly i permet crear connexions molt més rellevants gràcies a que poden expressar el seu background gamer fàcilment.

Helder
11 VOTS

Provençana 5

REPTE: COMUNICACIÓ

PROBLEMA

Les persones amb solitud no volguda desitgen poder fer-se valer per si mateixa i poder tenir vida social i compartir experiències amb els iguals. En definitiva, necessiten resoldre el problema de soledat, l'avorriment i les dificultats a l’hora de relacionar-se.

IDEA I PROPOSTA DE VALOR

Fins àvia’t, és una aplicació tecnològica per posar en contacte a persones amb aficions i gustos semblants amb l’objectiu de combatre la solitud. A la app l’usuari/a disposarà d’una secció on accedirà gent propera a ell/a amb les mateixes preferències, gustos, etc. Podrà posar-se en contacte a través d’una trucada o missatge. A més un o dos cops al mes es realitzarà una trobada que es notificarà a través de l’App i a la que l’usuari pot assistir.

Provençana 5
10 VOTS

Provençana 3

REPTE: COMUNICACIÓ

PROBLEMA

La gent gran té la necessitat de sortir d'aquesta solitud existencial, imposat en alguna ocasió o autoimposada, perquè tenen por a estar sols, o el sentir- se incòmodes, insegurs i desprotegits. A més, el desconeixement de recursos per potenciar la seva vida social incrementa aquesta sensació de tristesa i desmotivació.

IDEA I PROPOSTA DE VALOR

Voluntary Jobs, és una plataforma de treballs voluntaris i activitats esportives i de lleure orientat a persones de tercera edat i perfils que s'adaptin a la situació independentment de l'edat prèvia. L'App permet la cerca manual de treballs voluntaris i activitats d'oci, així com permet la connectivitat entre persones de perfils similars. Això ajuda a fomentar la vida social dels nostres usuaris i resoldre els seus problemes de solitud.

Provençana 3
10 VOTS