Registre

El capità/na és el màxim representant del grup, encarregat de contactar amb els àrbitres, els mentors i fer les entregues.

El capità/na és el màxim representant del grup, encarregat de contactar amb els àrbitres, els mentors i fer les entregues.
Afegir el nom complert i email dels components del grup. Recorda que tots els integrants del teu equip han d'omplir aquest formulari.

L'organització farà el grup de treball amb altres persones que s'inscriguin de forma individual i assignarà un Capità/na de forma aleatòria. En cas de no poder formar equips de 3 o 4 persones, quedarà exclòs del programa.

Tots els integrants del grup han d'omplir la fitxa de registre

He llegit i accepto les bases legals del concurs.
He llegit i accepto el tractament de les dades d'acord a l'establert a la Política de Privacitat.
He llegit i autoritzo la cessió dels drets d'imatge d'acord amb l'establert al document d'Autorització de cessió de drets d'imatge.