FAQs

Quina és l’edat mínima per a participar?
La participació és gratuïta?
Qui pot participar?
Cal que el grup estigui reunit durant el desenvolupament del programa?
Els participants poden ser de fora de Catalunya?