Cessió de drets d’imatge

En compliment amb l’establert en la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, per poder participar a T’Activa es sol·licita al participant autorització expressa per utilitzar els seus drets d’imatge per a l’elaboració de publicacions del seu nom, veu i imatge i / o vídeos obtinguts durant el transcurs del Programa T’Activa a mitjans gràfics o en línia (en el lloc web, xarxes socials, mailing) o en qualsevol altre suport comercial, publicitari o mitjà de comunicació, per poder aparèixer en els suports de comunicació del Consorci Sanitari de Terrassa en totes les seves edicions en paper com en mitjans online amb fins informatius i publicitaris de les activitats organitzades del Consorci Sanitari de Terrassa, de forma il·limitada i sense que es derivi cap contraprestació, renunciant expressament a qualsevol dret d’imatge al respecte, per tal d’informar i fer públic l’esdeveniment de T’Activa, sempre dins el marc del propi Programa. Si no autoritza la cessió, lamentablement no podrà participar en el Programa.

Així mateix, els participants autoritzen en els termes exposats a les Bases Legals i a la Política de Privacitat del Programa T’Activa, a l’ús i explotació de les fotografies que es puguin realitzar de la seva imatge, en el marc del desenvolupament i gestió de T’Activa, renunciant a qualsevol compensació i / o reclamació que, si escau, li pogués correspondre.

Per a més detalls sobre el tractament que Lab Creative Studio  realitza de les seves dades, s’haurà d’acudir a la Política de Privacitat al lloc web.

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
Responsable del Tractament Lab Creative Studio, S.L.
Finalitat del  tractament Elaboració de publicacions utilitzant imatges obtingudes durant el transcurs del Programa T’Activa i recavar el consentiment dels interessats per poder aparèixer en els suports de comunicació en totes les seves edicions en paper com en mitjans online amb fins informatius i publicitaris de les activitats organitzades del Consorci Sanitari de Terrassa.
Legitimació del  tractament El consentiment dels participants.
Destinataris de les dades personals Tercers als quals Lab Creative Studio hagi encomanat els serveis de mailing i publicitat i de suport tècnic i informàtic, així com al Consorci Sanitari de Terrassa

(la seva política de privacitat accessible a : http://cst.cat/aviso-legal-y-politica-de-privacidad_e_1070.aspx) per a difondre l’esdeveniment del Programa T’Activa, d’acord amb la finalitat esmentada i fomentar la participació ciutadana.

Drets dels interessats Accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades.
Informació addicional Pot consultar informació addicional y detallada sobre protecció de dades a la  Informació Addicional sobre Protecció de Dades.

Mitjançant la validació de la casella d’autorització per utilitzar els teus drets d’imatges, prestes el teu consentiment exprés a que Lab Creative Studio cedeixi els  teus drets d’imatge al Consorci Sanitari de Terrassa.