Bases Legals

Amb la voluntat de definir i posicionar Terrassa com una Ciutat Promotora de Salut, el Consorci Sanitari de Terrassa (en endavant, el “CST” o “Consorci Sanitari de Terrassa”) presenta el projecte “T’Activa, Terrassa Activa i Saludable” (en endavant, “T’Activa” o el “Programa”), que és una operació dins del Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT), on CST forma part del partenariat de dit projecte, per a contribuir en la millora de la salut dels seus ciutadans des de la participació ciutadana, la innovació, la creativitat i les noves tecnologies.

Sota aquesta principal premissa, es convida a la ciutadania a proposar idees pel disseny d’una plataforma digital que doni resposta a una necessitat real per vincular-los al seu context i ampliar, així, el seu coneixement envers la salut, la innovació, la creativitat i les noves tecnologies.

En aquest sentit, Lab Creative Studios, S.L. (en endavant, la ”Organització del Programa”) ha estat l’adjudicatària del servei contractat per el CST per dur a terme la gestió del concurs de T’Activa.

T’ Activa està sotmesa a les presents bases legals, així com a possibles desenvolupaments de les mateixes, i les decisions del jurat que seran finals i vinculats per a tots els participants del Programa T’Activa.

CONTEXT I OBJECTIUS

T’Activa és una lliga tecnològica online d’àmbit local català, impulsat pel Consorci Sanitari de Terrassa (d’ara en endavant, “CST” o “Consorci Sanitari de Terrassa”) amb la col·laboració de l’Ajuntament de Terrassa, que neix dins del marc del Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (d’ara en endavant, “PECT”). Els objectius del programa són:

 1. Incentivar la innovació, la creativitat i l’ús de les noves tecnologies.
 2. Fer una crida a l’acció a la societat per donar resposta a la solitud no volguda.
 3. Promoure l’emprenedoria i l’actitud proactiva.
 4. Generar una xarxa de contactes entre els Jugadors (participants), els Entrenadors (mentors professionals) i els Àrbitres (experts en Design Thinking).

A continuació es detallen les bases de la convocatòria per a participar a la primera edició de T’Activa que es desenvoluparà durant el mes d’octubre de 2020.

1. PROGRAMA

T’Activa es divideix en QUATRE (4) partits i UNA (1)  final: Partit d’Empatia, Partit d’Ideació, Partit de Prototip, Partit de Comunicació i la Final Four, aquest procés s’anomena “Lliga T’Activa”.

En termes de gamificació, totes les persones que participen activament a la Lliga tindran els següents rols:

 • Jugadors/es: participants que formaran equips d’entre 3 i 4 representants. Cada equip nomenarà un Capità/na que esdevindrà el/la portaveu.
 • Entrenadors/es: Mentors/es especialitzats en salut, business, tecnologia i comunicació que podran ser escollits a la plataforma.
 • Afició: Persones externes al programa que donen suport als equips a través de les seves votacions.
 • Seleccionadors/es: Persones del jurat presents en una primera fase per seleccionar els 4 finalistes i en una segona fase per seleccionar l’equip guanyador.
 • Àrbitres: Persones de l’organització que vetllaran pel bon funcionament de la lliga segons les normes establertes a les presents bases de participació i que conduiran i dinamitzaran cadascun dels partits (en endavant, els Àrbitres).

El Programa comptarà amb un màxim de 84 Jugadors/es (participants) formats per un màxim de 21 equips, 8 Entrenadors/es (mentors/es) especialitzats en diferents àrees, 4 Àrbitres que conduiran i dinamitzaran cadascun dels partits i de 10 Seleccionadors (membres del jurat).

Cada Partit es durà a terme de forma cronològica al llarg d’una setmana de forma online i no es podrà avançar sense abans haver superat el partit anterior. Cadascun dels Partits comptaran amb els següents recursos:

 • Un vídeo on es presentarà breument els objectius del Partit i on es detallaran els passos per desenvolupar la fitxa entregable, el document avaluable per a casa fase.
 • Una fitxa descarregable que caldrà omplir i entregar dins dels terminis establerts. Aquesta fitxa l’enviarà el CAPITÀ/NA una única vegada i dins dels terminis establerts, sense possibilitat de fer cap esmena.
 • Recursos addicionals per a ajudar a desenvolupar la fitxa:
  • suport dels ENTRENADORS els quals podran fitxar a través de monedes virtuals.
  • Suport dels ÀRBITRES a través de reunions telemàtiques programades d’un màxim de 30 minuts per equip i en la franja horària que s’assigni.
  • Documentació addicional per a complementar la fitxa.

2. INSCRIPCIONS

Les inscripcions es faran a través del formulari de registre disponible al lloc web www.tactiva.cat, de forma gratuïta, i es podran fer de forma individual o en grup:

 • Inscripcions individuals: L’organització formarà els equips assegurant que aquests siguin el més plurals possibles i assignarà un CAPITÀ/NA. En cas de no poder formar equips de 3 o 4 persones, quedarà exclòs del programa.
 • Inscripcions en grup: Es podrà participar en grup a través d’un centre educatiu o per lliure (amb els amics o membres familiars que es desitgi). En cas de participar en grup i per lliure, cada integrant de l’equip ha d’inscriure’s de forma individual, detallar el nom de l’equip i el nom del capità/na. En cas de participar a través d’un centre educatiu, el docent esdevindrà el capità/na de l’equip i la inscripció es podrà fer, també, contactant directament amb l’organització del Programa.

El període d’inscripció s’inicia el dijous 23 de juliol a les 00:00h i finalitza el dijous 20 de setembre de 2020 a les 23:59h Un cop omplert i enviat el formulari, els inscrits rebran un correu electrònic informant que s’ha rebut correctament la seva sol·licitud. Aquest correu no garanteix la participació.

Una setmana abans de l’inici del Programa rebran un segon correu electrònic amb la confirmació de la seva participació i les seves credencials per poder accedir a la plataforma online.

3. PARTICIPANTS

 • Podran participar totes aquelles persones majors de 16 anys, apassionades per la innovació, la creativitat i la tecnologia.
 • Podran participar persones de diferents nacionalitats, encara que el Programa es durà a terme en castellà i/o català. El Programa no finançarà cap mena de despesa, en particular, les de desplaçament.
 • Els participants es podran inscriure de forma individual o en grup (com a centre educatiu o per lliure) amb un mínim de 3 representants i un màxim de 4 representants per equip.
 • Només podrà realitzar-se una inscripció per participant.
 • Cada equip haurà de treballar sobre un únic repte per donar resposta a la solitud no volguda amb una aplicació tecnològica viable.
 • Cada representant de l’equip comptarà amb unes credencials per accedir a la plataforma interna des d’on podran treballar i contactar amb els seus Entrenadors i Àrbitres.

4. CRITERIS DE SELECCIÓ DELS PARTICIPANTS

La selecció dels Jugadors (participants) es realitzarà en rigorós ordre d’inscripció, fins a exhaurir el límit de places establertes (84 persones).
En cas de voler-se donar de baixa com a participant s’haurà de notificar a l’organització a través d’un correu electrònic a info@tactiva.cat. Aquella plaça quedarà lliure i s’assignarà a la primera persona que hi hagi a la llista d’espera.
Amb la inscripció al Programa, els participants han llegit i acceptat les presents bases legals i la política de privacitat. Per tant, per tal de poder participar en el Programa, és requisit indispensable dur a terme tots els Partits del programa, acceptar les normes i respectar les indicacions realitzades per l’organització de T’activa.

5. EQUIPS

Els equips estaran conformats per 3/4 participants únics o per 3/4 representants i hauran de:

 • Tenir un nom d’equip.
 • Facilitar el nom complert, la data de naixement i un correu electrònic en cas de participar de forma individual o en grup d’amics / familiars.
 • Facilitar el nom del centre educatiu, el nom complert del DOCENT representant, un correu electrònic, en cas d’inscriure’s com a Centre educatiu.
 • Assignar una categoria de repte: Habitatge, Mobilitat / Accessibilitat, Comunicació.
 • Detallar l’habilitat que més representa a cadascun d’ells (creativitat, innovació, Business, Tecnologia, Comunicació) en cas d’inscriure’s de forma individual.

Cada equip comptarà amb 3 recursos bàsics que haurà de gestionar per al bon desenvolupament de la lliga:

 • T’Activa Coins: monedes virtuals per fitxar mentors. Cada equip comptarà amb un import inicial de 1.000 coins i podrà fitxar fins a 4 Entrenadors per un valor de 250 coins cadascun d’ells.
 • Temps: compte enrere de 30 dies. El dia 1 representarà l’inici de la lliga i el dia 30 serà el que donarà pas al veredicte de l’equip guanyador durant la Final Four.
 • Punts: Votacions de l’afició que s’obriran un cop s’iniciï el Partit de Prototip i es tancaran quant finalitzi el Partit de Comunicació. Les votacions es podran fer des del web tactiva.cat.

6. FASES DEL PROGRAMA I CALENDARI

La lliga començarà l’1 d’octubre de 2020 i finalitzarà el 30 d’octubre.  A continuació es detalla el calendari amb les cinc (5) diferents fases de que es composa T’Activa:

PARTIT 1: EMPATIA

Data: de l’1/10 al 6/10.

Objectius: Detectar el perfil d’usuari, els seus problemes i necessitats.

Fitxa Entregable: Mapa d’empatia de l’usuari i definició del repte.

PARTIT 2: IDEACIÓ

Data: del 8/10 al 13/10.

Objectius: Generació d’ideees en base al repte i selecció d’una d’elles.

Fitxa Entregable: Canvas de la proposta de valor.

PARTIT 3: PROTOTIP

Data: del 15/10 al 20/10.

Objectius: Concretar i tangibilitzar la idea en un primer prototip d’aplicació.

Fitxa Entregable: primer prototip d’una aplicació.

PARTIT 4: COMUNICACIÓ

Data: del 22/10 al 27/10.

Objectius: Donar les eines necessàries per elaborar una presentació oral efectiva, que connecti amb l’audiència.

Fitxa Entregable: Presentació oral de 5 minuts de durada amb suport del prototip.

FINAL FOUR

Data: 30/10

Objectius: Acte final en streaming on els quatre equips finalists presentaran el seu projecte davant dels Seleccionadors i es farà el veredicte final.

Les fitxes entregables de cada Partit – els documents elaborats per a cada Equip durant els Partits, d’acord amb les instruccions donades al començament de cada fase del Programa T’Activa, i que seran entregades als Seleccionadors per avaluar cadascun dels Equips que han participat a cada Partit amb l’objectiu de passar a la següent fase del Programa –  s’hauran de presentar l’últim dia de cada fase, com a molt tard, a les 23:59h. Aquells projectes presentats fora de termini no s’admetran i els equips quedaran desqualificats.

Les entregues es faran des de la plataforma T’Activa i el Capità/na de cada equip serà l’encarregat de fer-la. Un cop enviada, els àrbitres faran l’avaluació en un període de 2 dies i, en cas de ser aprovada, habilitaran la següent fase (PARTIT) i en cas que no, s’enviarà un document de feedback per a fer les modificacions pertinents.

7. CRITERIS DE VALORACIÓ

Tots els reptes seran avaluats amb la possibilitat d’obtenir una qualificació màxima de 100%.

Els Seleccionadors (Jurat) es dividiran en dues categories:

 • Primera categoria: membres de jurat encarregats de seleccionar els 4 equips finalistes.
 • Segona categoria: membres de jurat encarregats de seleccionar la idea guanyadora de cada premi segons els següents criteris (entre 0 i 10, sumant entre tots un màxim de 100 punts).

L’avaluació de les propostes dels equips participants es basaran segons els següents criteris:

CRITERIS OBJECTE VALORACIÓ
REPTE El projecte millora la qualitat de vida / la salut d’aquelles persones que han estat i estan soles.

El projecte té un impacte en salut i social, dins els reptes de  l’habitatge, l’accessibilitat/ mobilitat o la comunicació.

30%
VIABILITAT És un projecte tecnològic viable i realista.

És un projecte viable a curt / mig termini.

L’aplicació compta amb funcionalitats que operen de forma satisfactòria i es poden provar directament des d’un dispositiu mòbil.

30%
INNOVACIÓ / CREATIVITAT L’aplicació presenta una solució disruptiva.

La solució és original, creativa i no existeix actualment al mercat.

15%
USABILITAT La solució tecnològica compta amb una experiència d’usuari intuïtiva i fàcil.

Els elements de l’aplicació permeten a l’usuari accedir de forma comprensible i satisfactòria.

15%
AFICIÓ Votacions online per part de l’afició. 10%

8. PREMIS

Hi ha tres (3) premis que seran repartits entre els tres (3) Equips guanyadors en funció dels criteris emprats per els Seleccionadors per avaluar les fitxes entregables d’acord amb el punt 7 de les presents Bases Legals. Només hi haurà un Equip guanyador per a cada categoria de premis. No obstant, el premi pot quedar desert per decisió dels Entrenadors de T’Activa.  Els Premis que es repartiran entre els guanyadors seran els següents:

 • PREMI T’ACTIVA: L’equip guanyador d’aquesta categoria serà guardonat amb un premi econòmic de 4000€ i la seva idea serà desenvolupada per un equip tècnic expert i es testejarà a les instal·lacions del Consorci Sanitari de Terrassa.
 • PREMI IFEST: L’equip guanyador d’aquesta categoria serà guardonat amb l’accés directe a la final del Festival iFest.
 • PREMI CAMBRA DE TERRASSA: L’equip guanyador d’aquesta categoria serà guardonat amb un Val de participació en un dels programes de gestió empresarial de la programació oferta per la Cambra de Comerç de Terrassa entre Nov-20/Juny-21.

Per tant, els tres Equips guanyadors seran guardonats amb un únic premi que podrà ser un premi econòmic de 4.000€, l’acceleració de la idea amb un equip tècnic especialitzat, el passi directe a la final de l’iFest o amb un Val de participació en un dels programes de gestió empresarial de la programació oferta per la Cambra de Comerç de Terrassa entre Nov-20/Juny-21 (en endavant, el “Premi”), respectivament.

L’organització del Programa no es responsabilitzarà de possibles disputes entre els Jugadors de l’equip en relació al Premi.

Els Seleccionadors comunicaran els Equips guanyadors durant la Final Four, donat que l’esdeveniment s’emetrà en directe via streaming i de conformitat amb els termes establerts a les presents bases legals. Els noms dels guanyadors poden ser publicats en els suports i canals o mitjans de comunicació, tan del Consorci Sanitari de Terrassa com de tercers, un cop fets públics durant l’acte. Un cop es realitzi la Final Four, els participants guanyadors del Premi seran informats personalment a través del correu electrònic facilitat per confirmar l’entrega del Premi. Així mateix, qualsevol Equip guanyador pot ser desqualificat en el cas que:

 1. Els guanyadors no puguin ser notificats a través dels mitjans indicats en la inscripció del Programa;
 2. Els guanyadors no acceptin el Premi en el termini de cinc (5) dies després de la seva comunicació; o
 • Qualsevol membre de l’Equip guanyador no pugui assistir a la Final Four, on es farà en el mateix acte l’entrega del Premi, per qualsevol motiu

de manera que el Premi que els hi hauria correspost queda desert, llevat que els Seleccionadors decideixin concedir el Premi a l’Equip qualificat en segon lloc de la categoria corresponent al tipus de Premi.

Per tant, per tal de rebre el Premi, és requisit indispensable ser escollit Equip guanyador.

Els Equips guanyadors dels Premis, rebran els Premis segons d’acord amb els criteris establerts per tant, no es podrà demanar ni pretendre en cap cas que el Premi sigui objecte de substitució, canvi, alteració i / o compensació, ni es podrà bescanviar per diners, en el seu cas.

9. CONFIDENCIALITAT

Tota la informació o dades, documentació, software, material de capacitació i tècniques posades directa o indirectament a disposició dels participants de T’Activa per l’Organització del Concurs o el CST, serà tractat de forma confidencial, no podent ésser posat en coneixement o transmès de qualsevol manera a tercers pel participant, ni explotat comercialment per aquest o en el seu nom. No obstant, la informació compartida pels membres dels Equips a T’Activa no tindrà caràcter confidencial.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

10.1  A l’acceptar les presents bases, els participants declaren que les idees i els prototips que desenvolupin en el  transcurs del programa són inèdits i que en cap cas incorporen en els mateixos continguts en els que ja existeixen drets de propietat intel·lectual o industrial (marques, patents, drets d’autor, etc.) de tercers  sobre la solució. En tot cas garantitzaran que les solucions  presentades són aportades voluntàriament i  que no infringeixen drets de tercers o compten, en el seu cas, amb les autoritzacions necessàries per participar en aquest programa.

10.2. Els participants acorden la cessió amb caràcter d’exclusivitat dels drets d’explotació de la propietat intel·lectual i/o industrial derivada dels treballs guanyadors en el programa al CST durant la màxima duració permesa per llei i per tot el territori mundial, inclús els drets de protecció, comunicació pública, reproducció, transformació, modificació o qualsevol altre dret susceptible de cessió en exclusiva, de conformitat a l’establert en la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual i industrial.

En tot cas, el CST té dret a decidir si recolza o dona suport a l’explotació de la solució. En cas d’acord, el participant i CST negociaran les condicions i terminis per dur a terme, dita cessió dels drets d’explotació al CST. En cas contrari, la solució serà susceptible de ser explotada pels autors. El CST serà l’autor i titular de tots els drets d’explotació i drets d’autor de les creacions de propietat intel·lectual i industrial derivades del desenvolupament de les solucions guanyadores, en el seu cas.

10.3. Els participants del present programa mantindran indemne en tot moment al CST enfront a reclamacions de tercers i seran els responsables d’assumir íntegrament al seu càrrec els costos o càrregues que pugin derivar-se a favor de tercers com a conseqüència d’accions, reclamacions o conflictes derivats del incompliment de les obligacions establertes en les presents bases.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu y del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i per el que es deroga la Directiva 95/46/CE (en endavant, el “RGPD”) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (en endavant, “LOPDGDD”) i la resta de normativa vigent en cada moment, vetllem per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals dels participants i de tots els interessats.  Per a més informació respecte el tractament de dades personals, si us plau, visiteu la nostra política de privacitat a través del lloc web www.tactiva.cat.

DRETS D’IMATGE

Els participants, en acceptar aquestes bases legals donen el seu consentiment a T’Activa i les institucions que hi col·laboren per a difondre imatges i vídeos amb finalitat divulgativa per a qualsevol mitjà de comunicació, acceptant el document “Autorització de cessió dels drets d’imatge”.

NORMES DE CONVIVÈNCIA I CODI ÈTIC

Els participants es comprometen al compliment del codi ètic de la competició:

 • Només seran vàlides aquelles aportacions de solucions innovadores que estiguin directament relacionades amb els reptes proposats a T’Activa.
 • La solució no podrà tenir continguts ni referències sexualment explícites o suggeridores, violentes o despectives vers col·lectius ètnics, racials, de gènere, religiós, professional o d’edat, profans o pornogràfics.
 • La participació no pot promocionar medicaments il·legals o armes de foc (o l’ús de qualsevol de les anteriors), o qualsevol activitat que pugui ser insegura o perillosa, o amb missatges polítics.
 • La participació no pot ser obscena o ofensiva, ni que doni suport a cap forma d’odi o de grups d’odi; ni comentaris despectius sobre el Consorci Sanitari de Terrassa i l’Ajuntament de Terrassa o els seus serveis, o altres persones, productes o empreses vinculades.
 • La participació no pot contenir marques o logos que siguin de propietat d’altres o facin publicitat o promoguin qualsevol marca o producte de qualsevol tipus.
 • La participació no pot contenir materials de copyright propietat de tercers (incloent fotografies, escultures, pintures, o altres obres d’art o imatges publicades als llocs web o a la televisió, pel·lícules o altres medis) sense el permís exprés del titular dels drets.
 • La participació no pot contenir materials que continguin els noms, imatges, fotografies, o altres indicis per identifica a qualsevol persona, viva o morta, sense el permís corresponent per escrit.
 • La participació no pot violar en cap cas les lleis nacionals o internacionals vigents.

 

RESPONSABILITATS

Lab Creative Studio, com organitzador del concurs, no serà responsable de les activitats i continguts creats per els participants durant el Programa T’Activa. Aquests continguts i activitats no son atribuïbles a Lab Creative Studio ni representen l’opinió de Lab Creative Studio. Lab Creative Studio només serà responsable quan ho exigeixi la legislació aplicable.

Els participants mantindran indemnes en tot moment a Lab Creative Studio davant de possibles reclamacions de tercers sobre el contingut del projectes creats per ells en el marc del Programa T’Activa i seran responsables, assumint íntegrament al seu càrrec qualsevol cost o càrrega que es pogués derivar a favor de tercers, com a conseqüència d’accions, reclamacions o conflictes derivats de l’incompliment de les obligacions establertes a les presents bases i de la normativa aplicable en matèria de propietat intel·lectual i industrial.

Lab Creative Studio no serà responsable, i per tant no estarà obligada a compensar cap dany, directe o indirecte, que sigui conseqüència de la infracció de la llei o de las Bases Legals.

Lab Creative Studio no es responsabilitza de les possibles eventualitats fortuïtes que puguin afectar al desenvolupament de T’ Activa. En cap cas, Lab Creative Studio serà responsable dels errors a les diferents fases de l’esdeveniment de qualsevol persona o entitat participant de la qual sigui necessària per al desenvolupament de T’ Activa. Lab Creative Studio tampoc serà responsable per l’incompliment o el retard en l’entrega de Premis o dels Premis en general.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació a T’Activa suposa l’acceptació de les bases del Programa i la conformitat amb les decisions preses per part de l’Organització, els Àrbitres i els Seleccionadors. L’organització es reserva el dret a modificar les bases en qualsevol moment si hi ha una causa que ho justifiqui, així com de suspendre’l. En el seu cas, aquestes modificacions seran comunicades a través del web de T’Activa.

Qualsevol participant que no compleixi els requisits mencionats en aquest document, o que interfereixi en el seu bon funcionament, podrà ser desqualificat i exclòs del programa.

Per a més informació: info@tactiva.cat

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

El Lab Creative Studio posa la màxima atenció a la seguretat i confidencialitat de les dades personals que recull dels participants del Programa T’Activa. Per això, d’acord amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades, a continuació, us facilitem la informació detallada que vostè ha de conèixer sobre el tractament de les teves dades:

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

El responsable del tractament es Lab Creative Studio, S.L., amb domicili C/Carme 89, Local 10, 08001, Barcelona, amb número de CIF B67326272 i correu electrònic hola@labcreativestudio.com.

QUINES DADES PERSONALS ES RECULLEN

De conformitat amb la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil de el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, el Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, Lab Creative Studio recull les següents categories de dades personals que et concerneixen: nom, imatge i veu.

AMB QUINA FINALITAT, COM I DURANT QUANT TEMPS RECOLLIM LES TEVES DADES

Lab Creative Studio tractarà les teves dades amb la finalitat de reproduir, publicar, comunicar públicament, transformar o difondre de forma gratuïta vídeos o fotografies en les que apareguis o sigui clarament identificable, per realitzar publicacions internes (entre d’altres, informes interns, newsletter interna, …) i externes (informes, premsa, anuncis, TV, …), exposicions públiques, publicacions al lloc web del Consorci Sanitari de Terrassa i en xarxes socials internes i externes (com Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube o Instagram), a nivell de tots els països del món. Les teves dades seran tractades per a aquestes finalitats mentre siguin necessàries per gestionar la difusió. Les dades personals que ens hagis proporcionat per participar al Programa T’Activa seran conservades durant dos anys després de la fi de l´últim esdeveniment tecnològic organitzat per Lab Creative Studio. No obstant l’anterior, es podran conservar les dades degudament bloquejades durant el període en què es pugui derivar qualsevol tipus de responsabilitat de la finalitat indicada. Transcorregut aquest termini, les teves dades personals seran eliminades de forma definitiva.

LEGITIMITAT DEL TRACTAMENT

La base legal que legitima el tractament és el consentiment de l’interessat a la cessió del seu dret d’imatge, i que pot ser revocat en qualsevol moment.

QUINES MESURES DE SEGURETAT APLIQUEM

Lab Creative Studio ha adoptat totes les mesures de seguretat necessàries per a millorar la protecció i el manteniment de la seguretat, integritat, i disponibilitat de les teves dades personals. Totes les teves dades personals s’emmagatzemen en els nostres servidors protegits (o en còpies en paper arxivades adequadament) o en els dels nostres proveïdors, i són accessibles i utilitzats d’acord amb els nostres estàndards i polítiques de seguretat (o estàndards equivalents per als nostres proveïdors d’acord amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades).

CESSIÓ A TERCERS

Les teves dades personals només es comunicaran a col·laboradors necessaris per dur a terme les campanyes de màrqueting i prospecció comercial i en cas de compliment de les obligacions legals que corresponguin, així com al Consorci Sanitari de Terrassa per promocionar les activitats que patrocina i difondre el Programa T’Activa per fomentar la participació ciutadana a l’esdeveniment.

ELS TEUS DRETS

T’informem que podràs exercir els següents drets:

 • Dret d’accés a les teves dades personals per saber quines estan sent objecte de tractament i les operacions de tractament portades a terme amb aquestes;
 • Dret de rectificació de qualsevol dada personal inexacte;
 • Dret de supressió de les teves dades personals, quan això sigui possible;
 • Dret a sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades personals quan l’exactitud, la legalitat o la necessitat del tractament de les dades resulti dubtosa, en aquest cas, podrem conservar-los per a l’exercici o la defensa de reclamacions;
 • Dret a la portabilitat de les teves dades personals, quan la base legal que ens habiliti per al seu tractament de les indicades sigui la relació contractual o el consentiment;
 • Dret d’oposició al tractament de les teves dades personals, quan la base legal que ens habiliti per al seu tractament de les indicades dalt inclosa sigui l’interès legítim. A aquests efectes, deixarem de tractar les teves dades llevat que tinguem un interès legítim imperiós o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret a revocar el teu consentiment en qualsevol moment en cas que la base del tractament sigui el consentiment.

Podràs exercir els teus drets en qualsevol moment i de forma gratuïta dirigint un correu electrònic a hola@labcreativestudio.com.REF: Protecció de Dades, indicant el dret que desitges exercitar i les teves dades identificatives. Així mateix, tens dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si ho estimes oportú.